Nainstalujte si:

       

Význam slova ekosféra; ekospotřebitel; ekosystém; ekoton; ekotop


ekosféra = oblast kolem hvězdy s příznivými podmínkami pro život

ekospotřebitel = spotřebitel upřednostňující ekologicky nezávadné výrobky

ekosystém = základní funkční jednotka v přírodě, ve které jsou v přímém vztahu všechny živé složky s fyzikálními i chemickými faktory prostředí

ekoton = hraniční část mezi dvěma biocenózami

ekotop = stanoviště se stejnými ekologickými faktory fyzikálně-chemické povahy, okolí živých organizmů

Next: ekotyp; ekran; ekrazit; ekry, ecru    epsilon; eratem, erathem; eratický