Nainstalujte si:

       

Význam slova ekonomie; ekonomika; ekonomizér, ekonomisér


ekonomie = 1. interdisciplinární věda zkoumající zejm. chování ekonomických subjektů; 2. hospodárnost, úspornost, dobré hospodaření

ekonomika = 1. hospodářství určitého státu jako celek 2. obor zkoumající jednotlivé úseky národního hospodářství

ekonomizér, ekonomisér = předehřívač tekutin využívající zbytkového tepla spalin

Next: ekosféra; ekospotřebitel; ekosystém; ekoton; ekotop    epoché; epoleta; eponymní; epopej; epos; epoxid