Nainstalujte si:

       

Význam slova ekofyziologie, ekotysiologie; ekologický; ekologie


ekofyziologie, ekotysiologie = obor zabývající se zkoumáním vnějších vlivů na organizmy

ekologický = to, co je v souladu s přirozenými životními podmínkami, co respektuje přírodní zákonitosti; vztahující se k životnímu prostředí

ekologie = věda zkoumající vztahy mezi organizmy navzájem a mezi organizmy a prostředím

Next: ekologista; ekologizace, ekologisace    epizace, episace; epizeuxis