Nainstalujte si:

       

Význam slova eklovat se; eko-; ekofarma; ekofond


eklovat se = ošklivit si, hnusit se

eko- = první část složených slov mající význam ekologie, ekologický

ekofarma = farma hospodařící způsobem blízkým přirozenému stavu tak že nezatěžuje neúměrně přírodu a produkuje bioprodukty

ekofond = ekologický fond, finanční prostředky na ochranu a zlepšování životního prostředí

Next: ekofyziologie, ekotysiologie; ekologický; ekologie    epitéza, epithesa; epitomé; epitrachilion