Nainstalujte si:

       

Význam slova eklimetr; eklips; ekliptika; ekliptikální; ekloga


eklimetr = přístroj k určování výškových rozdílů

eklips = zatmění Slunce nebo Měsíce

ekliptika = dráha zdánlivého pohybu Slunce během roku

ekliptikální = vztahující se k ekliptice

ekloga = liter. báseň s pastýřskou tematikou; hud. skladba pastorálního rázu

Next: eklovat se; eko-; ekofarma; ekofond    epitetika; epiteton contans; epiteton, epitheton