Nainstalujte si:

       

Význam slova dynamo; dynastie; dynoda; dys-; dysbázie, dysbasie


dynamo = generátor k výrobě stejnosměrného proudu

dynastie = panovnický rod v monarchii

dynoda = jedna z elektrod elektronky

dys- = první část slov označující zeslabení,vadnost,poruchu

dysbázie, dysbasie = porucha rovnováhy způsobující potíže udržet se ve stoji nebo v chůzi

Next: dysbulie; dysfagie; dysfázie    endemizmus, endemismus; endocept; endocyt