Nainstalujte si:

       

Význam slova duodenum; duopol; duopson; duplex; duplicita


duodenum = dvanácterník, dvanáctník

duopol = stav, kdy na trhu jedné komodity existují právě dva prodávající

duopson = stav, kdy na trhu jedné komodity existují právě dva kupující

duplex = současný přenos zpráv oběma směry po téže lince

duplicita = zdvojení, dvojitost, dvojí provádění, dvojkolejnost

Next: duplikace; duplikát; dur-; dural; durch; durée    emulze, emulse; en bloc; en face; en gros; en masse