Nainstalujte si:

       

Význam slova down; download; doxa; doxale; doxografie; doxologie


down = povel pro psa: lehni; vyčerpaný, na konci sil

download = přesun dat mezi dvěma zařízeními

doxa = mínění; výsledek pouze smyslového poznání

doxale = umělecky kovaná mříž mezi chórem a chrámovou lodí

doxografie = soubor, souhrn názorů nebo literárních pramenů

doxologie = chvalořečení; chvalozpěvná modlitba

Next: doyen; dozátor; dozer; dozický, dosický    elektronický; elektronika; elektronka; elektronový