Nainstalujte si:

       

Význam slova donor; doňa; doorbeg; dopink, doping; dordon


donor = 1. atom, molekula nebo ion předávající elektron, elektronový pár nebo proton jiné obdobné částici (akceptoru); 2. porucha krystalové mřížky polovodiče způsobující elektronovou vodivost

doňa = španělský šlechtický a čestný titul žen

doorbeg = bezpečnostní vak uložený ve dveřích osobního automobilu a chránící cestující před nárazem z boku vozidla

dopink, doping = nedovolené užívání látek stimulujících zvyšování tělesné zdatnosti

Next: dormance; dormitář; dormitorium; dorzální, dorsální    elektrolýza, elektrolysa; elektromagnet