Nainstalujte si:

       

Význam slova don Don; dona, donna; donace; donau; donátor


don Don = španělský šlechtický a čestný titul mužů; v Itálii, Španělsku a Portugalsku titul některých kněží

dona, donna = urozená paní, dáma

donace = darování, věnování majetku; nadace, nadání; veřejný dar

donau = nejstarší chladné období alpského zalednění, danub

donátor = dárce

Next: donchuán; donegal; dong; donjon; donkichotský    elektrokaustika; elektrokoagulace