Nainstalujte si:

       

Význam slova dominance; dominanta; dominantní; dominikál


dominance = převládání, převaha; schopnost prosazovat vlastní vůli, nepoddajnost, nadřazenost

dominanta = 1. převládající, řídící složka; 2. výrazný architektonický prvek, stavba; 3. pátý tón diatonické stupnice

dominantní = převládající, mající převahu,určující

dominikál = panská půda, kterou vrchnost obdělávala ve vlastní režii pomocí dvorské čeledi a roboty poddaných

Next: dominikán; dominium; domino; dominový; domptér    elektroencefalografie,; elektrografie