Nainstalujte si:

       

Význam slova dolmen; dolomit; dolor; doloroso; dolózní, dolosní


dolmen = megalitická hrobka

dolomit = 1. trojklonný minerál; 2. usazená hornina světlé barvy, tvořená převážně stejnojmenným minerálem, často s příměsí vápence

dolor = bolest při zánětu

doloroso = hud. bolestně

dolózní, dolosní = úmyslný

Next: dolus; domestikace; doména; domicil; domina    elektroanestezie, elektroanestézie, elektroanestesie