Nainstalujte si:

       

Význam slova doktrína; dokument; dokumentace; dokumentarista


doktrína = nauka, soustava zásad, východisek, pouček; strnulé neměnné učení

dokument = důležitá listina, doklad, svědectví

dokumentace = dokládání důkazním materiálem, potvrzování; sledování, zaznamenávání a třídění literatury za účelem informování veřejnosti; soubor podkladů k projektu, výrobě, činnosti

dokumentarista = 1. odborník v dokumentaci; 2. tvůrce dokumentárních filmových nebo televizních snímků

Next: dokumentaristika; dokumentární; dolardollar    elastooptika; elasťáky; elativ; elán; eldorádo