Nainstalujte si:

       

Význam slova distance, distanc; distancovat; distální; distersní


distance, distanc = 1. vzdálenost, odstup; 2. dočasné vyloučení ze soutěže

distancovat = udržovat odstup, odtahovat se, odmítnout spojitost; zastavit činnost

distální = okrajový, vzdálený od středu těla

distersní = překroucený, opačný, převrácený, nenormální

Next: distichon; distingovaný, distingvovaný; distinkce    ekologista; ekologizace, ekologisace