Nainstalujte si:

       

Význam slova disponibilní; disponovat; dispozice, disposice


disponibilní = upotřebitelný, schopný užití, k dispozici

disponovat = něčím volně nakládat, rozhodovat o užití; rozvrhovat, rozmísťovat

dispozice, disposice = rozmístění, rozestavení; směrnice, pokyny; sklon, náchylnost, vrozený předpoklad

Next: dispozior, dispositor; disproporce    eklimetr; eklips; ekliptika; ekliptikální; ekloga