Nainstalujte si:

       

Význam slova disperzní, dispersní; displacement; display rules


disperzní, dispersní = 1. rozptylující, rozkládající; 2. obsahující rozptýlené částice

displacement = posun, posunutí; výtlak lodi

display rules = konvence, normy nebo zvyky určující jaké emoce mohou být ukázány předkým a v jaké situaci. Některé z těhto "pravidel chování" dodržujeme nevědomě, jiné jsou jen ideály chování

Next: displej, display; disponent; disponibilita    ekdemomanie; ekipa; ekistika