Nainstalujte si:

       

Význam slova dispenzární, dispensární; dispergace; dispergovat


dispenzární, dispensární = soustavná péče (vyhledávání, vyšetřování, léčení) o určité skupiny zdravých a určité skupiny nemocných osob se závažnými chorobami

dispergace = příprava disperzní soustavy

dispergovat = rozptylovat, rozptýlit; rozkládat, rozložit

Next: disperze, disperse; disperzita, dispersita    eidetizmus, eidetismus; eidos; eifel; eintopf