Nainstalujte si:

       

Význam slova dispenz, dispens, dispense; dispenzace, dispensace


dispenz, dispens, dispense = prominutí, zproštění, osvobození od nějaké povinnosti nebo poplatku

dispenzace, dispensace = 1. udělení dispenzu; 2. zhotovování a vydávání léčiv, součást recepturní taxy

Next: dispenzarizace, dispensarisace    egocentrizmus, egocentrismus; egogenie; egoista