Nainstalujte si:

       

Význam slova disparátní; disparita; dispečer; dispečink


disparátní = různorodý, oddělený

disparita = nerovnost, různost, rozdílnost

dispečer = pracovník dispečinku

dispečink = ústředí řízení provozu určitého celku

Next: dispenz, dispens, dispense; dispenzace, dispensace    egalizační, egalisační; egida; ego-; egocentrický