Nainstalujte si:

       

Význam slova diskutabilní; diskutabliní; diskutér; diskutovat


diskutabilní = sporný

diskutabliní = diskutovatelný, sporný, nikoli zřejmý

diskutér = člověk schopný, znalý vést výměnu názorů, debatu

diskutovat = mluvit o něčem; vést rozhovor (viz diskuze)

Next: diskuze, diskuse; diskvalifikace    efemerida; efemérní; efeminace; eferentní