Nainstalujte si:

       

Význam slova diskriminace; diskriminant; diskurs; diskursivní


diskriminace = rozlišování; rozdílný, jiný přístup k jedné skupině než k jiné nebo k celku

diskriminant = část vzorce pro výpočet kvadratických rovnic

diskurs = diskurz

diskursivní = diskurzivní

Next: diskurz, diskurs, diškurs    edikula, aedicula; editace; editor; editovat