Nainstalujte si:

       

Význam slova diskreditovat; diskrepance; diskrétní; diskrétnost


diskreditovat = připravit o důvěru, pomluvit; d. se ztratit důvěryhodnost

diskrepance = nepoměr, nesoulad, rozpor; podstatný rozdíl

diskrétní = 1. nespojitý; 2. mlčenlivý, zachovávající svěřené informace v tajnosti; ohleduplný, taktní

diskrétnost = 1. zachovávání svěřených informací v tajnosti, diskrece; 2. ohleduplnost, taktnost

Next: diskriminace; diskriminant; diskurs; diskursivní    eden; edém; edice; edifikace; edikt