Nainstalujte si:

       

Význam slova diskrece; diskreční pravomoc; diskreditace


diskrece = zachování důvěrných informací v tajnosti, diskrétnost

diskreční pravomoc = Správní orgán může nevyhovět žádosti, ačkoliv jsou splněny všechny podmínky, když k tomu má závažné důvody.

diskreditace = podrytí, ztráta důvěry; snížení něčí důvěryhodnosti, autority

Next: diskreditovat; diskrepance; diskrétní; diskrétnost    echolokace; echolot; echt; ecru; ecstasy; edafon