Nainstalujte si:

       

Význam slova direkt; direktiva; direktivní; direktní; direktor


direkt = přímo, přímý; přímý úder v boxu

direktiva = směrnice, pokyn, návod, příkaz

direktivní = příkazový, řídící prostřednictvím příkazů

direktní = přímý, přímo působící

direktor = ředitel

Next: direktoriát, direktorát; direktorium; dirham    džabal, džebel; džajv, jive; džem, jam; džempr