Nainstalujte si:

       

Význam slova diplomovaný; diplopie; dipodie; dipól; dipsomanie


diplomovaný = odborně vyškolený, vlastnící diplom o odborné způsobilosti

diplopie = dvojité vidění, ambiopie

dipodie = v poezii metrický celek tvořený, dvěma stopami

dipól = 1. dva od sebe oddělené elektrické náboje (magnetická množství) stejné velikosti, ale opačné polarity; 2. typ antény

dipsomanie = občasné chorobné nutkání k několikadennímu pití alkoholu až do stavu otravy, kvartální pijáctví

Next: diptych, diptychon; direct mail; direkce; direkční    dystrofie; dysurie