Nainstalujte si:

       

Význam slova diplomat; diplomatický; diplomatika; diplomka


diplomat = státní úředník pověřený výkonem diplomacie; člověk obratný v jednání

diplomatický = související s diplomacií; taktní

diplomatika = pomocná věda historická zabývající se úředními i veřejnými listinami

diplomka = diplomová práce, písemná práce jako součást státní závěrečné zkoušky na vysoké škole

Next: diplomovaný; diplopie; dipodie; dipól; dipsomanie    dyspraxie; dysrytmie; dystanazie; dystopie