Nainstalujte si:

       

Význam slova diplegie; diploidie; diplom; diplomacie; diplomant


diplegie = úplné ochrnutí obou končetin, obv. dolních

diploidie = přítomnost dvou sad chromozomů v buňce

diplom = písemné osvědčení, čestné uznání

diplomacie = oficiální činnost státu v oblasti zahraniční politiky; umění vyjednávat, obratný postup

diplomant = vysokoškolský student pracující na diplomové práci a připravující se na státní závěrečné zkoušky

Next: diplomat; diplomatický; diplomatika; diplomka    dyspepsie; dysplazie, dysplasle; dysponoe