Nainstalujte si:

       

Význam slova diluvium; dimenze, dimense; dimer; dimise


diluvium = starší oddělení čtvrtohor, pleistocén

dimenze, dimense = rozměr, rozsah; zaměření

dimer = sloučenina dvou molekul téže látky

dimise = propuštění

Next: dimorfizmus, dimorfismus; dinár, dinar; diner    dysbulie; dysfagie; dysfázie