Nainstalujte si:

       

Význam slova dilatátor; dilatometr; dilema; diletance; diletant


dilatátor = 1. sval v oční kouli rozšiřující zorničku; 2. zařízení k rozšíření zúžených míst

dilatometr = zařízení měřící roztažnost působenou změnou teploty

dilema = nutná obtížná volba mezi dvěma vzájemně se vylučujícími možnostmi; rozpaky

diletance = amatérství, neodbornost, diletantizmus

diletant = neodborník, samouk, nedouk

Next: diletantizmus, diletantismus; dilogie; diluviální    dyáda; dyftýn; dymián; dynamický; dynamika; dynamit