Nainstalujte si:

       

Význam slova dikcionář; dikliditida; diktafon; diktatura; diktát


dikcionář = slovník

dikliditida = zánět chlopní

diktafon = přístroj pro záznam mluveného slova a jeho pozdější přepis

diktatura = autoritativní forma vlády, při které vládnoucí subjekt soustřeďuje veškerou nebo rozhodující moc ve svých rukou

diktát = čtení textu, který má být zapsán; rozkaz, autoritativní řízení

Next: diktátor; diktionář; dilatace; dilatační; dilatans    duplikace; duplikát; dur-; dural; durch; durée