Nainstalujte si:

       

Význam slova digitizér; dignita; digrese; dik, DIK; dikce


digitizér = pohyblivý snímač udávající průběžně polohu pomocí diskrétních číselných hodnot

dignita = důstojnost; vysoký úřad

digrese = největší úhel mezi rovinou výškové kružnice hvězdy a rovinou výškové kružnice pólu

dik, DIK = držitel investičních kuponů

dikce = soubor výrazových prostředků a způsob vyjadřování

Next: dikcionář; dikliditida; diktafon; diktatura; diktát    duodenum; duopol; duopson; duplex; duplicita