Nainstalujte si:

       

Význam slova diferenční; dificilita; dificilní; difoltní


diferenční = sloužící k rozlišení, rozlišovací, rozdílový, rozdílný

dificilita = relativně drobná a reverzibilní závada v chování nebo prožívání

dificilní = neukázněný, nesnášenlivý; špatně vychovatelný, nesnadno ovladatelný; těžko uskutečnitelný

difoltní = z angličtiny default [difo:lt] - výchozí, předem nastavená hodnota

Next: difosgen; difrakce; difrakční; difterie, diftérie    duatlon; duál; duální; dubiózní, dubiosní; dubitace