Nainstalujte si:

       

Význam slova diapazon; diapivo; diapozitiv, diapositiv


diapazon = rozpětí, rozsah

diapivo = pivo pro diabetiky

diapozitiv, diapositiv = pozitivní obraz na průhledné nebo průsvitné podložce

Next: diaprojektor; diarchie; diarea, diaré; diaspora    dranžírovat; drap, drapé; draperie; drastický