Nainstalujte si:

       

Význam slova dialektizmus, dialektismus; dialektologie; dialog


dialektizmus, dialektismus = nářeční prvek použitý ve spisovném jazyce

dialektologie = odvětví jazykovědy zabývající se studiem nářečí a jejich vývojem

dialog = rozhovor mezi dvěma nebo více osobami

Next: dialýza, dialysa; diamagnetizmus, diamagnetismus-    drachma, drachme; draft; dragoun; dragster