Nainstalujte si:

       

Význam slova diakonikon; diakritický; diakritika; dialektický


diakonikon = postranní prostor při apsidě starokřesťanských a řeckých kostelů určený pro diákony

diakritický = rozlišovací, rozeznávací

diakritika = užívání diakritických znamének (např. tečka, čárka, otazník)

dialektický = 1. týkající se dialektiky; 2. nářeční, dialektový

Next: Dialektický materialismus; dialektika    dozimetr, dosimetr; dozimetrie, dosimetrie; dórský