Nainstalujte si:

       

Význam slova diagonála; diagonální; diagram; diakonie, dlákonie


diagonála = úhlopříčka

diagonální = úhlopříčný

diagram = grafické nebo schematické znázornění nějakého děje, procesu; v matematické statistice znázornění četnosti jevu

diakonie, dlákonie = služba lásky a pomoc ve všech oblastech lidské nouze, nedílná součást křesťanského poslání; služby bližním v nouzi

Next: diakonikon; diakritický; diakritika; dialektický    doyen; dozátor; dozer; dozický, dosický