Nainstalujte si:

       

Význam slova diagnostikovat; diagnóza, diagnosa; diagonál


diagnostikovat = stanovovat diagnózu

diagnóza, diagnosa = určení, vymezení, stanovení; rozpoznání choroby

diagonál = vzor tkaniny s výrazným šikmým úhlopříčným řádkováním

Next: diagonála; diagonální; diagram; diakonie, dlákonie    down; download; doxa; doxale; doxografie; doxologie