Nainstalujte si:

       

Význam slova diabetes insipidus,; diabetes mellitus,; diabetický


diabetes insipidus, = úplavice močová, žíznivka; choroba z nedostatku antidiuretického hormonu

diabetes mellitus, = úplavice cukrová, cukrovka; choroba z nedostatku inzulinu

diabetický = určený pro diabetiky

Next: diabetik; diabetologie; diabolický    donor; doňa; doorbeg; dopink, doping; dordon