Nainstalujte si:

       

Význam slova dezorientace, desorientace; dezoxi-, deoxi-


dezorientace, desorientace = ztráta orientace, bezradnost; úmyslné uvádění ve zmatek

dezoxi-, deoxi- = první část složených slov s významy spojenými s odstraňováním kyslíku

Next: déjeuner; Démétér; démon; démonický    dominance; dominanta; dominantní; dominikál