Nainstalujte si:

       

Význam slova dezolátní, desolátní; dezorganizace, desorganizace


dezolátní, desolátní = neutěšený, žalostný, zoufalý

dezorganizace, desorganizace = porušení pořádku; rozvrat, chaos, nepořádek,zmatek

Next: dezorientace, desorientace; dezoxi-, deoxi-    dolus; domestikace; doména; domicil; domina