Nainstalujte si:

       

Význam slova dezinficiens, desinficiens


dezinficiens, desinficiens = prostředky užívané k umrtvení mikrobů ve vzduchu a na povrchu předmětů

Next: dezinformace, desinformace; dezinsekce, desinsekce    doktrína; dokument; dokumentace; dokumentarista