Nainstalujte si:

       

Význam slova dezavuovat, desavuovat; dezerce, deserce


dezavuovat, desavuovat = zapřít, neuznat něco, odvolat nějaké tvrzení

dezerce, deserce = zběhnutí; opuštění povinností

Next: dezert, desert; dezertér, desertér    dizertace, disertace; dizertační, disertační; díké