Nainstalujte si:

       

Význam slova devizový; devíza; devoce; devoluce; devon; devotní


devizový = vztahující se k devize

devíza = heslo, průpověď, mravní zásada

devoce = oddaná, pokorná až přílišná úcta

devoluce = 1. regresivní vývoj; 2. převedení pravomoci na nadřízený orgán, výbor

devon = nejmladší útvar starších prvohor

devotní = pokorný, ponížený; podlézavý





Next: devótnost; dexiografie; dexiotropní; dextrin    diversifikace; divertimento; diverzant, diversant