Nainstalujte si:

       

Význam slova development; deverbativum; deviace; deviant


development = vývoj; ve stavebnictví - činnost vytipování lokality, vypracování projektu, realizace a financování stavby

deverbativum = slovo odvozené od slovesa

deviace = odchylka, úchylka, vybočení; odklon od normy

deviant = jedinec postižený deviací

Next: devitalizace, devitalisace; deviza, devisa    dithyramb; diuretikum; diuréza, diurésa; diurnální