Nainstalujte si:

       

Význam slova devastace; devastovaný; devastovat; developer


devastace = ničení, zpustošení

devastovaný = zpustošený

devastovat = ničit (viz devastace)

developer = realitní agentura

Next: development; deverbativum; deviace; deviant    disulfid; diškrece; diškurs; dišputát; dithering