Nainstalujte si:

       

Význam slova detrit, detritus; detronizace, detronisace; detto


detrit, detritus = dr, su vzniklá přirozeným rozpadem hornin; biol. rozpadající se odumřelá organická hmota v ekosystému

detronizace, detronisace = svržení z trůnu,sesazení panovníka

detto = rovněž, právě tak, totéž, zkratka dto, dtto

Next: deus ex machina; deus sive natura; deuteranopsie    distance, distanc; distancovat; distální; distersní