Nainstalujte si:

       

Význam slova determinizmus, determinismus; determinovat


determinizmus, determinismus = názor o nutné příčinné podmíněnosti všech událostí, všeobecné zákonitosti příčiny a následku

determinovat = určit, předurčit, obdařit vlastnostmi nebo vývojovým nasměrováním

Next: deterze, deterse    displej, display; disponent; disponibilita