Nainstalujte si:

       

Význam slova determinant; deterministický


determinant = pojem lineární algebry,číslo, které je jistým způsobem přiřazeno čtvercové matici

deterministický = vlastnost procesu, jehož každý stav je určen předcházejícím

Next: determinizmus, determinismus; determinovat    disperzní, dispersní; displacement; display rules