Nainstalujte si:

       

Význam slova desubstantivum; desulfurace; dešerže; dešifrovat


desubstantivum = slovo odvozené ze substantiva

desulfurace = odstraňování síry

dešerže = salva, hromadný výstřel

dešifrovat = luštit, rozluštit, přečíst šifrovanou zprávu pomocí šifrovacího kódu

Next: detail; detašér; detašovaný; detašovat; detegovat    disparátní; disparita; dispečer; dispečink