Nainstalujte si:

       

Význam slova destruktivita; destruktivní; desublimace


destruktivita = rozkladnost; bořivá, ničivá vlastnost nebo činnost

destruktivní = ničivý, rozkladný, rozvratný, destrukční

desublimace = přechod látky z fáze plynné do fáze pevné

Next: desubstantivum; desulfurace; dešerže; dešifrovat    disonance; dispanzivní, dispanzívní, dispansivní